Ple extraordinari per aquest divendres 13 de juny a les 14:00 h

Ordre del dia:

1- Aprovació de determinades condicions financeres de l'operació d'endeutament formalitzades en la primera fase del mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals ( RDL 4/2012)

2- Aprovació definitiva del projecte de: 'Rehabilitació i ampliació del cementiri, 2ª fase '