Notícies de Torà

A finals de 2011 l’Assemblea de la CUP de Torà va acordar formular una queixa al Síndic de Greuges informant d’algunes de les irregularitats en el funcionament de l’Ajuntament de Torà dels últims mesos. El document presentat per la CUP se centra en tres temes que han dificultat l’actuació dels regidors del nostre grup municipal: l’incompliment en la periodicitat de celebració de plens ordinaris (tant els terminis acordats pel propi ajuntament com els fixats per llei), el retard amb que es reben les actes de la Junta de Govern Local i l’incompliment dels terminis legals d’exposició pública de les ordenances fiscals.

L’objectiu de la queixa presentada per la CUP, a la que també es van adherir els regidors de l’altre grup municipal a l’oposició i que va ser admesa a tràmit el 3 de gener, és el de posar fi a un model de funcionament municipal que dificulta la participació i l’accés a la informació no només dels grups municipals sinó de totes aquelles persones interessades pels temes que afecten el nostre municipi. Un cop presentada davant del Síndic, es va trametre còpia de la queixa a la Direcció General de l’Administració local del Departament de Governació, per a que també tinguessin coneixement del funcionament anòmal de l’Ajuntament de Torà.
Després de quatre mesos i mig sense convocar plens ordinaris, saltant-se no només l’acord de convocar-ne cada primer divendres de mes sinó també la llei municipal que estableix en tres mesos el termini màxim entre plens ordinaris, l’últim divendres de l’any es va dur a terme la segona sessió plenària ordinària de l’actual ajuntament.
Des del 12 d’agost que no s’ha convocat cap ple ordinari. No es compleix ni l’acord de celebrar sessions amb periodicitat mensual ni la Llei Municipal.
El ple extraordinari de l’Ajuntament de Torà va estar marcat per la unanimitat en totes les votacions. La necessitat de trobar una solució imminent a la problemàtica del subministrament d’aigua als diferents nuclis i masies que s’abasteixen del dipòsit de l’Aguda, el fet que alguns punts fossin de tràmit i el posicionament comú dels tots els grups polítics a l’hora de defensar el model d’immersió lingüística a les escoles, que des de la CUP celebrem, va comportar que tots els punts sotmesos a votació rebessin el suport de la totalitat de membres del consistori.
Després de dos plens extraordinaris (el de constitució dels ajuntaments i el del cartipàs), el divendres 12 d’agost va celebrar-se el primer ple ordinari de l’actual ajuntament. A continuació podeu llegir un breu resum dels temes tractats i el resultat de les votacions.
El present article vol exposar la proposta que la CUP decideix tirar endavant en el moment en el qual ens trobem. L'assemblea de la CUP, entenent la retirada com a cap de llista de Josep Anton Vilalta que ha estat i és representant de l'assemblea a l'Ajuntament, decideix continuar amb el projecte assumint d'una manera atrevida una decisió que ha reforçat les ganes de tirar endavant el projecte polític i social del qual formem part.

L’aprovació d’una moció, presentada per la CUP, de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra la immersió lingüística, la posada a la venda d’una finca rústica propietat de l’Ajuntament i l’adjudicació de l’obra d’enllumenat del nucli i del monestir de Cellers, són alguns dels acords aprovats a la sessió plenària de febrer de l’Ajuntament de Torà.

Els punts de l’ordre del dia i el resultat de les votacions van ser els següents:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU,  DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Un dels punts del ple ordinari de novembre de lâ??ajuntament de Torà va ser la â??modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals que regiran a partir del dia 1 de gener de 2010â?. La majoria de les taxes no es m...
Durant el mes de juny va haver-hi dos plens a lâ??ajuntament de Torà. El
primer era ordinari i va celebrar-se el dia 12 amb la següent ordre del
dia.
1.- LECTURA I APROVACIÃ? , SI Sâ??ESCAU, DE Lâ?? ACTA DE LA SESSIÃ? AN...
Resum de les votacions i dels acords adoptats per lâ??Ajuntament de Torà en el ple ordinari del dia 8 de maig de 2009.
1.- LECTURA I APROVACIÃ? , SI Sâ??ESCAU, DE Lâ?? ACTA DE LA SESSIÃ? ANTERIOR.
2.- SORTEIG PER LA FORMACI

Pàgines