Notícies de Torà

El passat divendres, 14 de setembre, l’Ajuntament de Torà va aprovar, per unanimitat dels presents, una vella reivindicació de la CUP: la participació de les veïnes i els veïns al punt de precs i preguntes de tots els plens ordinaris.
L’augment de les taxes de la llar d’infants, l’aprovació d’una taxa per a l’ús d’edificis de titularitat municipal i l’enèsim ajornament d’establir un torn de precs i preguntes del públic als plens ordinaris de l’ajuntament van ser algunes de les qüestions més destacades de la sessió plenària del passat divendres.
Proper Ple de l'Ajuntamente de Torà: divendres 6 de juliol de 2012, a les 21h al Consistori Municipal. Adjuntem arxiu amb l'ordre del dia.
Essent un dels punts a tractar la participació del públic als Plens de l'Ajuntament, US ANIMEM A ASSISTIR-HI!
Participar-hi també està a les mans de totes.
El 4 d’abril els mitjans de comunicació es van fer ressò de que l'alcaldessa de Torà, Mercè Valls, havia cessat com a tinent d'alcalde Josep Maria Alsina, com a conseqüència de la polèmica originada per la mort a trets d’un gos. En la mateixa notícia s’esmentava que Alsina seguiria a l'Ajuntament de Torà sense cap responsabilitat. Gairebé dos mesos més tard encara no s'ha anunciat públicament qui ha substituït Alsina en els diferents càrrecs que ocupava.
Resum del ple ordinari de l'Ajuntament de Torà d'11 de maig de 2012. Punts tractats i resultats de les votacions.
Ple Ordinari divendres 11 de maig a les 21h
Divendres 27 d'abril - 20:00h - Sala d'acte de l'Ajuntament.
Posicionament de l’Assemblea de Torà de la CUP davant de l’execució d’un gos per part del tinent d’alcalde del municipi
La CUP condemna el maltractament dels animals, rebutja l’actuació del tinent d’alcalde i de l’alcaldessa i els exigeix que assumeixin la responsabilitat de les seves accions.
Davant els fets que van tenir lloc a Torà, el passat dijous 29 de març, i protagonitzats pel tinent d’alcalde, Josep Maria Alsina, i en menor mesura, per l’alcaldessa, Mercè Valls, i de les conseqüències que se n’han anat derivant, l’Assemblea de Torà de la CUP vol fer públiques les següents consideracions:
La Llei de protecció dels animals, aprovada pel Parlament de Catalunya, estableix quin ha de ser el protocol a seguir davant de la presència d’animals abandonats, i només en casos excepcionals preveu el sacrifici d’animals. En cas de sacrifici, aquest també està regulat i s’estableix s’ha de fer de manera instantània i indolora. En el cas protagonitzat pel senyor Alsina no es donava cap circumstància que justifiqués la mort de l’animal, que ja havia estat capturat i immobilitzat, i va ser sacrificat de forma brutal, causant-li un llarga agonia. Entenem, per tant, que després d’aconseguir lligar el gos en una barana no calia utilitzar una arma de foc dins el nucli urbà, ni executar el gos davant de vilatans i vilatanes, inclosos nens i nenes, amb l’impacte emocional que això comporta. La CUP condemna aquest acte de violència brutal i innecessari.
La manera amb la que s’ha gestionat aquest problema, i més encara quan ho han fet responsables municipals, no ajuda a crear un bon clima a Torà i, a sobre, perjudica la imatge externa del nostre municipi. En aquest sentit volem recordar que al finalitzar el ple del divendres 30 de març des del Grup Municipal de la CUP ja es va considerar que caldria que el Tinent d’alcalde demanés disculpes públicament a tota la gent que s’hagués pogut sentir afectada per aquest succés i per les seves conseqüències posteriors. No tenim constància de que el senyor Alsina hagi demanat disculpes.
Finalment la CUP considera que el cost econòmic (assessorament i defensa jurídica, possibles costos processals, possible multa) que puguin comportar les denúncies presentades no vagi a càrrec de l’Ajuntament de Torà, sinó que les assumeixin privadament les persones denunciades. Recordem que el passat divendres 30 de març, un dia després de l’incident amb el gos, en una sessió plenària extraordinària tant l’alcaldessa com el senyor Alsina, en la seva condició de regidor de finances, van justificar el pla d’ajustament econòmic de l’Ajuntament de Torà per la pèssima situació de les arques municipals, que arrosseguen un deute a proveïdors de 842.000 euros. Donada la situació econòmica de l’Ajuntament seria totalment inadmissible que, en comptes de pagar-ho de les seves butxaques, carreguessin a l’Ajuntament el cost econòmic de la seva reprovable acció.
Candidatura d’Unitat Popular
Assemblea de Torà.
www.tora.cup.cat tora@cup.cat

El passat divendres 30 de març l’ajuntament de Torà va aprovar el seu pla d’ajustament amb els vots favorables de CiU (5) i d’AIT (2), i els vots contraris de la CUP (2).
Aquest pla suposa que l’Estat es farà càrrec del pagament de les factures que té pendents l’ajuntament i a, a canvi, l’ajuntament accepta un crèdit establert amb l’ICO pel valor total de les factures presentades. En el cas de Torà, i segons dades exposades per l’equip de govern, les factures impagades a 31 de desembre de 2011 ascendeixen a 842.000 €. D’aquesta quantitat, una part important –uns 450.000 €- correspondrien a pagaments pendents d’inversions subvencionades per altres administracions, principalment la Generalitat, i que encara no s’han rebut. L’ajuntament compta rebre les subvencions pendents en el termini d’un any. D’aquesta manera a partir de 2013 el crèdit amb l’ICO seria “només” de 392.000 €. El crèdit s’estableix per un termini de 10 anys, a un interès del 5 %, i comportarà un pagament anual d’uns 60.000 €.
Aquesta operació creditícia va acompanyada d’un pla de viabilitat que suposa que en els pròxims deu anys l’ajuntament es compromet a augmentar anualment un 2 % els seus ingressos i un màxim d’un 1 % les seves despeses. L’informe del secretari-interventor provisional recomanava no realitzar cap inversió amb un finançament extern inferior al 80 %.
La CUP va manifestar el seu rebuig al sistema imposat, que comporta que els ajuntaments que tenen pendent el cobrament de subvencions atorgades hagin de demanar crèdit a l’Estat i l’operació comporti que els ciutadans i ciutadanes del municipi acabin pagant, en forma d’augment d’impostos i de taxes i de disminució de serveis, per a que els bancs facin encara més negoci: l’Estat deu diners a la Generalitat, la Generalitat en deu als ajuntaments i els ajuntament han de demanar diners a l’Estat pagant interessos als bancs!
El fet determinant que va comportar que la CUP votés en contra va ser la manca d’informació de que es disposava en el moment de la votació. Fins el mateix divendres, poques hores abans del ple, no es va poder accedir a les dades bàsiques del pla d’ajustament i no es va poder consultar el llistat de factures pendents als proveïdors. Cal destacar també que en els darrers mesos de l’anterior equip de govern es van establir dos crèdits amb una entitat financera, per valor de més de mig milió d’euros, amb la finalitat declarada de fer front als pagaments corresponents a les parts no finançades de les inversions fetes durant el període 2007-11. Davant la manca d’informació rebuda, que acostuma a ser una pràctica habitual, la CUP no va voler ser partícip d’una decisió que hipoteca encara més les finances locals.
L’altre punt de l’ordre del dia va ser de tràmit, l’aprovació d’una esmena a l’acta de delimitació territorial entre els termes municipals de Torà i Ivorra, que es va aprovar per unanimitat.
Al tractar-se d’un ple extraordinari no va haver-hi el punt de precs i preguntes.
El canvi de periodicitat de les sessions plenàries de l’Ajuntament i la sol•licitud d’una subvenció a la Generalitat per a pagar el sou de l’alcaldessa van ser alguns dels temes que van suscitar més debat durant el pe celebrat el passat 29 de febrer.

Des de feia, com a mínim, tres mandats la periodicitat dels plens ordinaris de l’ajuntament de Torà s’havia establert amb caràcter mensual. L’agost de l’any passat es va acordar, per unanimitat, que durant aquests quatre anys es continuaria amb aquesta mateixa periodicitat, fixant el primer divendres de cada mes com a data prevista per a la seva celebració. Ara, després de vuit mesos de la constitució de l’actual consistori, després d’haver-se convocat només tres sessions ordinàries –i cap d’elles en la data establerta- l’equip de govern ha aprofitat la seva majoria absoluta per a modificar el règim de sessions. A partir d’ara els plens ordinaris està previst que es duguin a terme cada dos mesos i en dijous. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels cinc membres del grup de CiU i els quatre vots en contra dels grups municipals de l’oposició. La CUP considera que aquesta mesura va en contra de la participació.

Respecte a la subvenció sol•licitada per a costejar el sou de l’alcaldessa, es tracta de la prevista per la llei GRI/120/2012. La quantia de la compensació per a càrrecs amb dedicació completa en municipis de 501 a 2.000 habitants és de 17.505,72 euros anuals. La sol•licitud es va aprovar per 7 vots a favor (5 CiU i 2 AIT) i dues abstencions (CUP). L’abstenció de la CUP està motivada perquè no ens neguem a sol•licitar la subvenció, per abaratir el cost suportat per les arques municipals, però, tot i la subvenció el cost de l’actual equip de govern que haurà d’assumir l’ajuntament de Torà encara serà superior al de l’anterior mandat. El cost total de l’actual equip de govern municipal s’eleva a 44.385 euros anuals, el doble de les retribucions de l’equip de govern anterior, que eren de 22.800 euros anuals.

La resta de punts de l’ordre del dia van aprovar-se per unanimitat, entre elles la ratificació de l’adhesió de Torà a l’Associació de Municipis per la independència (un cop aprovats els seus estatuts) i diverses mocions (moció de la CUP de rebuig a les mesures laborals aprovades pel govern de l’Estat; moció en suport a la línia de tren de La Pobla de Segur-Lleida; moció perquè la Generalitat liquidi els deutes amb els ajuntaments...)

Pàgines