Ple ordinari pel divendres 5 de setembre 20:30 h


Ordre del dia:
1- Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes anteriors (11/07/2014)
2- Aprovació, si s'escau, de l'elecció del jutge/ssa de pau titular i suplent
3- Donar comptes dels decrets d'alcaldia
4- Informes d'Alcaldia
5- Precs i preguntes